Priser

Der er flere muligheder for forløb:

 

1) Barnet kan skifte til sygesikringsgruppe 2 (på borgerservice), her vil egen betalingen være ca 300 kr per ved både udredning og betaling. (Se længere nede for detaljer)

 

2) Sundhedsforsikring, her kan nogle sundhedsforsikringer betale hele eller dele af udredning og/eller behandling. (I skal selv tage kontakt til jeres forsikringsselskab) 

3) Sygesikringsgruppe 1, der er ingen tilskud til behandlingen. I betaler selv det fulde beløb.

Jeg har ingen aftale med Regionerne (ydernummer), hvorfor det er nødvendigt at skifte fra sygesikringsgruppe 1 til 2 for at få refunderet en del af betalingen via Borgerservice fra regionen.

Der betales ved hver kontakt og efterfølgende kan I tage på Borgerservice i jeres kommune med regningen og få refunderet beløbet dog ikke egenbetalingen og evt. psykologisk undersøgelse.

Der modtages Mobilepay eller bank overførsel.

 

Afbud senere end 2 dage før tiden eller udeblivelser  

500,00

 

Hvad er sygesikring?

Link til borgerservice.

Sygesikringsgruppe 2 sikrede får størstedelen af udgiften refunderet.

Børn og unge under 18 år kan skifte til sygesikringsgruppe 2, for at få størstedelen af udgiften refunderet. Sygesikringsgruppe-skiftet skal finde sted senest 2 uger før 1. konsultation. Der betales i klinikken og beløbet refunderes, på nær egenbetaling hos Borgerservice.

Det står enhver borger frit at vælge, hvilken offentlig sygesikringsgruppe, man ønsker at tilhøre, og man er kun bundet af sit valg i 1 år, hvorefter man kan skifte tilbage igen.
Hvilken sygesikringsgruppe man tilhører fremgår af det gule sundhedskort ("sygesikringskortet"). Sygesikringsgruppe 2 patienter har frit lægevalg. Dette gælder alle former for praktiserende læger/speciallæger, men har intet med brug af sygehuse at gøre, da de ikke er underlagt sygesikringsordningen. Når man er medlem af Sygesikringsgruppe 2, vil der typisk også være en mindre egenbetaling hos egen læge (alment praktiserende speciallæger) på ca. kr. 300.- pr. konsultation. Spørg hos din læge, så du kender betingelserne.

 

Takstkortet giver et overblik over det beløb som refunderes for sygesikringsgruppe 2 sikrede.

Oversigt over egenbetaling for gruppe 2 sikrede.

  

Samtaler, udredning og behandling.   

300,00

Patient login, som kun kan bruges til kortere beskeder op til 

100,00

Telefonkonsultation op til 

250,00

Blodprøver og EKG 

efter aftale

  

Oversigt hvis du selvbetaler - i sygesikringsgruppe 1.

  

Samtaler, udredning og behandling a 60 min

2000,00

Telefonkonsultation op til 

400,00

Patient login, som kun kan bruges til kortere beskeder  op til 

100,00

Psykologiske undersøgelser og ADOS afregnes med samarbejdspartneren.

 

Speciallægeerklæringer, større udredningsopgaver, observationer og netværksmøder afregnes efter aftale.

 

Kørsel efter aftale. 

 

Kopi af journalen

189,00

Sådan skifter man sygesikringsgruppe

Man skifter sygesikringsgruppe ved at henvende sig skriftligt, over nettet eller personligt til Borgerservice i bopælskommunen. Det er kun barnet eller den unge, som skal skifte sygesikringsgruppe - ikke forældrene. Ekspeditionstiden på sygesikringsgruppe-skifte er 14 dage, og det skal være trådt i kraft inden 1. konsultation.

Klik her for Lovgrundlag for refusion af sygesikringsdelen til gruppe 2 medlemmer. se under lovgivning.
Klik her for Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v.