top of page

Behandlingen er individuelt tilrettelagt og afhænger af diagnose, muligheder og behov.

Psykoedukation: Viden om diagnoser og vanskeligheder, dette kan foregå i grupper. Psykoedukation er oftest relevant for barn/ung og forældrene

Terapi kan være en mulighed. Det er oftest med inddragelse af forældrene, kognitivt eller metakognitivt forløb ca 6-10 samtaler.

Medicinkontrol: Når behandlingen er stabil vil der være medicinkontrol mindst 2 gange årligt. Hvis det er relevant undersøges muligheden for overgang til egen læge. 

Ved ADD eller ADHD medbringes ADHD-RS fra forældrene og 1 lærer eller pædagog fra barnets/den unges skole.

Sundhedsstyrelsen har bestemt at visse patientgrupper/tilstande ikke er egnede til behandling i speciallægepraksis, hvorfor der her kan samarbejdes med eller viderehenvises til sygehusene, dette naturligvis efter drøftelse med den unge og familien.

 

Terapi ved psykolog kan ofte være en mulighed.

 

Patienter udredt fx i ADHD-klinikker andre steder modtages ikke til opstart af medicinsk behandling, udredningen skal foregå her.

bottom of page