Klinikken
 

Tryghed

Jeg lægger meget vægt på tryghed. Det skal være trygt at tale med mig. Trygheden giver muligheden for at vi kan tale om det der betyder noget. Dette er vigtigt både når vi skal afklare hvad udfordringen er, men bestemt også når vi skal se på mulige indsatser og behandling.

 

Faglighed

Mit arbejde er professionelt og jeg stiller min faglighed til rådighed i forløbene. Her vil jeg bruge min viden som speciallæge, min terapeutiske uddannelse samt min erfaring fra mange tidligere forløb.

 

Samarbejde

Jeg ser jer som eksperter i jeres liv, og denne viden skal vi bruge sammen. Min erfaring er at når et forløb er et samarbejde, bliver det rigtig godt.

 

Min baggrund

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2003 og har været speciallæge siden 2012. Mit arbejde har været bredt inden for børne- ungdomspsykiatrien med både udredning og behandling af alle diagnose- og aldersgrupper.

De sidste år på sygehuset har jeg specielt arbejdet med unge med spiseforstyrrelser, angst, OCD, depression og psykose i forbindelse med indlæggelse og i ambulant regi.

Jeg har en kognitiv adfærdsterapeutisk (KAT) uddannelse fra Kognitiv Center Aarhus, som jeg har brugt både individuelt og i grupper (chilled/cool kids). 

Jeg har også uddannet mig i metakognitiv terapi (MCT) til børn og unge.

 

I min klinik har jeg siden 2016 udredt og behandlet specielt børn og unge med angst, depression, OCD, ADHD/ADD og autisme.
 

Jeg underviser læger og samarbejdspartnere omkring børn og unge med psykiatriske vanskeligheder, samt laver faglig sparring.

venteværelse.jpg
kontor.jpg